Beëdigde vertaling Fins
Beëdigde vertaling

Wilt u officiële documenten laten vertalen die voor officiële instanties bestemd zijn? Dan is de kans groot dat u een beëdigde vertaling nodig hebt.

Een beëdigde vertaling kan alleen gemaakt worden door een vertaler die in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch én bij een of meerdere Nederlandse rechtbanken staat ingeschreven. Onze beëdigd vertalers zijn dat.

Een beëdigde vertaling is voorzien van een verklaring van de beëdigd vertaler waarin hij aangeeft dat de vertaling waarheidsgetrouw aan de brontekst is. Op een beëdigd afschrift staat de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Beëdigde vertaling Nederlands-Fins

Hebt u officiële Nederlandse documenten die bestemd zijn voor officiële instanties in Finland, dan hebt u een beëdigde vertaling Nederlands-Fins nodig.

Aangezien de documenten bestemd zijn voor het buitenland, kan het raadzaam zijn de handtekening van de vertaler te laten legaliseren. Bij veel instanties is dit een vereiste. Omdat Finland aangesloten is bij het Apostilleverdag, geldt de vereenvoudigde legalisatieprocedure. De apostille kan worden afgehaald bij de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Een apostille is een verklaring van de rechtbank waarop de handtekening en ambtstempel van de rechtbank staan. Verdere legalisatie bij het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat is in het geval van een apostille niet nodig.

Indien gewenst kunnen wij de apostille voor u verzorgen.

Beëdigde vertaling Fins-Nederlands

Officiële Finse documenten die u nodig hebt voor officiële instanties in Nederland dienen natuurlijk ook beëdigd te worden vertaald. Als u de beëdigde vertaling Fins-Nederlands laat verzorgen door een vertaler die bij een Nederlandse rechtbank staat ingeschreven, hoeft u doorgaans de handtekening van de vertaler niet te laten legaliseren door middel van een apostille.

Documenten waarvan een beëdigde vertaling Nederlands-Fins of Fins-Nederlands vaak vereist zijn

Van de volgende documenten is vaak een (gelegaliseerde) beëdigde vertaling nodig:
- Uitteksels uit de Burgerlijke Stand
- Notariële akten
- Immigratiedocumenten
- Dagvaardingen
- Processtukken
- Vonnissen
- Deurwaardersexploten en Beslagrekesten
- Pensioenovereenkomsten
- Huurcontracten en koopcontracten
- Verklaringen van non-faillissement
- Insolventieverklaringen
- Oprichtingsakten/Statuten
- Juridische adviezen
- Processen-verbaal
- Testamenten en Verklaringen van Erfrecht
- Overlijdensakten
- Verklaringen van Ongehuwdheid, Trouwakten en Scheidingsakten
- Geboorteakten
- Paspoorten
- Diploma's
- Cijferlijsten
- Referenties
- Werkgeversverklaringen
- Fiscale overzichten
- Loonstroken
- Certificaten

Offerte aanvragen

Als u ons uw officiële document(en) ingescand per e-mail toestuurt, krijgt u binnen 2 uur een gespecificeerde offerte van ons voor een beëdigde vertaling Nederlands-Fins of een beëdigde vertaling Fins-Nederlands.