Welkom bij ons Noors vertaalbureau
Effectieve en professionele vertalingen
Ons vertaalteam van ervaren Scandinaviëspecialisten, waaronder vertalers Noors-Nederlands en vice versa, zorgt voor uitstekende vertalingen van al uw documentatie, met bijzondere aandacht voor een lezersgerichte stijl, vakterminologie en taalkundige perfectie.
Verschillende vakgebieden
Uw tekst wordt ondergebracht bij een vertaler met de relevante specialisatie. Daarom kunt u bij ons ook terecht met bijvoorbeeld juridische of medische documenten waarvan u een Noorse vertaling nodig hebt. Bij zeer specialistische teksten treden wij zo nodig in overleg met uw eigen vaktechnici om een hoogwaardig eindresultaat te kunnen garanderen.
Prettige en efficiënte dienstverlening
Wij danken ons succes niet alleen aan de kwaliteit van onze vertalingen Noors, maar ook aan een gedegen service die erop is gericht optimaal over uw opdracht te communiceren en u op zo kort mogelijke termijn een hoogwaardige en bruikbare vertaling te leveren tegen een alleszins reëel tarief.